Felleslån og IN ordning

Långiver er "OBOS Bank".

Med disse lånebetingelse vil den enkeltes lånekostnad forandres med et beløp som OBOS har laget en oversikt over og som kan leses i vedlegg til protokoll for generalforsamling 2012. (Se sidemenyen "Om oss".)

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget. Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 1.3. og 1.9. på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før termin forfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.