Endret: 22 jan 2020     Opprettet: 11 mar 2011

Forsikringer

Bygningen og fellesareal er forsikret gjennom Gjensidige Forsikring ASA.

Dersom andelseier mener at skade skal dekkes av fellesforsikringen av bygning og fellesareal skal styreleder kontaktes.

Borettslaget er tilknyttet ”Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond” som dekker tap ved manglende innbetaling av felleskostnader.