Informasjon om heisen

Heisen er videoovervåket! Overvåkningen foregår etter godkjente personvernsregler.

Borettslaget har hatt meget store utgifter til vedlikehold av heisen. Årsaken er feilbruk! Heisdøren skal ikke holdes åpen med makt av noe slag, Sett ikke foten inn i døråpningen når døren går tilbake. Sperr ikke sensorene med tape, gjenstander eller liknende. Bruk heisknappen på utsiden hvis du står der. Bruk egen knapp for å åpne døren fra innsiden. Har du behov for å holde døren åpen i lengere periode skal du bruke nøkkelen som henger festet med stålwire inne i heisen. Sett den inn i nøkkelhullet som vist på bildet over og vri til høyre. Døren holder seg åpen så lenge nøkkelen står i høyreposisjon. Døren lukker seg når nøkkelen står i venstreposisjon.