Endret: 3 mar 2018     Opprettet: 11 mar 2011

Lås og nøkler

Vi har et låssystem som er levert av TrioVing AS i Moss. Dette nøkkelsystem kan ikke kopieres eller kopislipes hos vanlige låssmeder.

Din hovednøkkel går til inngangsdørene 15A og 15 E, søppelboden, sykkelboden, garasjen, den store bodseksjonen i 4. etasje og takterassene.

Barnevognsrom, bodseksjonen innenfor garasjen og den lille bodseksjon i 4. etasje har egne nøkler.

Ekstra nøkler kan bestilles hos borettslagets formann. Disse nøklene må du betale selv.

Styret disponerer ikke universalnøkkel til borettslagets låssystemer. Dersom du har låst deg ute eller mistet din husnøkkel, kan rekvisisjon til ny nøkkel fåes hos styreleder. Dersom du trenger omgående hjelp må du kontakte en låsesmed.

Styret har ikke mulighet for å hjelpe dersom du har mistet nøkkelen til postkassen, da må et låsefirma kontaktes.

For reparasjon av låssylinder til egen inngangsdør kan du henvende deg, for egen regning, til:

Sikkerhet og Design AS , Sinsenveien 4 , 0572 Oslo, Telefon : 22040750, Telefax: 22040797, E-post : post@sogd.no

For 24 timers døgnservice:

Låsmester 1 Oslo AS, Kjølberggt. 23, 0653 Oslo,Telefon (døgn):80018666,

E-post: post@lasmester1.no

Du kan naturligvis bruke andre låssmeder til egne låser, men hvis det kommer feil i en felleslås må du straks gi beskjed til styret.