Vaktmestertjeneste

Coor Service Management AS utfører vaktmestertjenesten i Hasleveien 15 BRL. Vaktmesteren kan enten nåes gjennom å legge beskjed i postkasse i inngangspartiet merket vaktmester (husk navn og tlf.nr.) eller ved å kontakte vaktmesteren direkte. Vaktmester i Hasleveien 15BRL er Gro Wangberg (tlf. 949 70 629, epost gromari.wangberg@coor.com). 

 

Om Coor Service Management:

I 2018 kjøpte Coor Service Management opp OBOS Eiendomsdrift AS, som tidligere stod for vaktmestertjenester i Hasleveien 15 BRL. Coor er et av Nordens største selskaper innen Facility Management og har allerede en sterk tilstedeværelse innen en rekke servicetjenester, slik som renhold og kantinedrift, i tillegg til eiendomsdrift. Samtidig med kjøpsavtalen inngår partene en samarbeidsavtale der Coor skal være OBOS sin prefererte samarbeidspartner innenfor de tjenestene Coor kan levere. Sentralt i dette arbeide står en kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene.