Branninstruks 15.mai 2018

BRANNINSTRUKS

HASLEVEIEN 15 BRL.

 

FØR DET BRENNER:

 

Du plikter å gjøre deg kjent med:

 

 • Rømningsveier

 • Alle utganger og nødutganger

 • Plassering av de lokale brannmeldere

 • Plassering av brannslanger og andre slukkingsredskaper

 • Bruken og bruksområdet for slukkingsredskaper

 • Din møteplass i tilfelle evakuering.

 

NÅR BRANNALARM AKTIVERES:

 

 • Steng dører / vinduer og forlat rommet du befinner deg i

 • Dersom korridor er fylt med farlig røyk eller stengt av flammer skal du bli i leiligheten og vente på hjelp

 • Møt direkte opp på fastsatt møtested og meld deg for ansvarshavende.

 • Vårt møtested på andre siden av Hasleveien, ved gangveien til Rema 1000.

 • Styret vil bære gule vester.

 

NÅR DU OPPDAGER BRANN:

 

 

Varsle:    Alle som befinner seg i miljøet skal varsles. Bruk manuell brannmelder der det finnes. HMS-ansvarlig eller annet styremedlem varsles og denne skal varsle brannvesenet over telefon 110.

 

 

Redde:    Er det mennesker eller dyr som befinner seg i miljøet som er avhengig av hjelp skal disse hjelpes til møteplass eller nærmeste sikre sted.

 

 

Slukke:    Bruk det nærmeste slukkeredskap for om mulig å slukke brannen. Pass på din egen sikkerhet.

 

 

Lukke:    Har ilden fått overtaket og du må forlate leiligheten / bygget, lukk dører og vinduer.

 

 

Veilede:    Møt ved angitt møteplass og veiled og forklar brannvesen / ansvarshavende om hendelsesforløpet og hvor det brenner.


 

HEISEN SKAL IKKE BENYTTES VED BRANN.