Informasjon til nyinnflyttede!

Generelt

Les husordensreglene! De finner du under fanen "Om oss".

Merk deg avsnittene om parabolantenner og kjeledyr i husordensreglene.

Skader på borettslagets fellesareal som kan tilbakeføres til en av leilighetenes beboere vil bli utbedret på eiers regning, hvis det ikke utbedres innen rimelig tid.

Fellesarealets ganger i boenheten og heis vaskes en gang ukentlig av innleide.

Les oppslagene fra styret på nettsida eller tavla ved siden av postkassene.

Det er ikke lov å oppbevare gjenstander i fellesareal uten styrets godkjenning.

På grunn av hensynet til brannsikkerhet har styret vedtatt et generelt forbud mot bruk av trekull til grilling i borettslagets fellesområder og balkonger.

Ringetablået ute:

Hvis noen ønsker skiftet navn på ringetablået bes de ta kontakt med styret så får de hjelp til dette. Skriv på en lapp, navnet som skal stå på ringetablået, og informer om hvilken leilighet det gjelder.Styret ønsker ikke at noen forsøker seg på egen hånd. Legg lappen i styrets postkasse ved siden av oppslagstavla.Klistrelapper ødelegger plasten på ringetablået så slik merking er ikke tillatt.

Postkassens navneskilt:

Se husordensregler §5: Ved utleie av leilighet er andelseier ansvarlig for å gi følgende informasjon til leietager: Kun originale skilt bestemt av styret godtas. Slike skilt kan bestilles hos Sikkerhet og Design A/S i Sinsenveien 4. Leveringstiden er ca. 1 uke. Skilt kan naturligvis bestilles andre steder men da må skiltet ha samme størrelse, farge og skrifttype. Dersom uadressert reklame ikke ønskes kan slik merking av postkassen fåes gjennom det lokale postkontor på Carl Berner(Rodeløkka postkontor).

Barnevognrommet

Barnevogner må ikke hensettes i korridorer, de vil være til hinder ved en eventuell evakuering ved brann. Bruk barnevognrommet i inngangspartiet.

Dette rommet har egen nøkkel. Ta kontakt med styreleder for å få utlevert nøkkel hvis du har behov for oppbevaring av barnevogn. Barnevognrommet skal ikke brukes til oppbevaring av annet enn barnevogner uten styrets godkjenning.

Sykkelrommet

Inngangsnøkkelen virker i låsen til sykkelrommet. Vi ber om at sykler som ikke brukes regelmessig ikke settes i sykkelrommet. Det er relativt dårlig plass der.

Låsen i døren mellom inngangspartiet og sykkelrommet er ødelagt av innbruddstyver og vil ikke bli reparert. Denne døren kan åpnes fra sykkelrom-siden men ikke fra inngangs-siden.

Søppelrommet

Søppel lukter og tiltrekker seg rotter, fluer og hveps. Vær så snill og ikke lag topp på søppelkonteinerne. Et skritt ekstra og du kommer til en konteiner med plass til posen. Hvis søppelkonteinerne er fulle må du oppbevare posen privat inntil konteineren er tømt. Papp og papir skal ned i de tre konteinerne på venstre side. En av konteinerne, den med rød knapp på forsiden, kan åpnes for å få ned større eheter. 

Søppel som ikke kan plasseres i konteiner er det ikke lov til å plassere i rommet.

Søppel som ikke er plassert i konteiner og som kan tilbakeføres til en bestemt leilighet vil bli fjernet på andelseiers bekostning.

Glass og metall kan du kvitte deg med i konteinere plassert øverst i Hekkveien. For spesial- og farlig avfall henvises til Oslo kommunes Miljøstasjoner.

Garasje

Inngangsnøkkelen kan brukes for å komme inn i garasjen. De som kjører ut med bil kan dra i det blå tauet som henger ned fra taket så vil garasjedøren åpnes. Knappene på innsiden til høyre for porten skal ikke brukes!!! . Hvis garesjeporten ikke lukker seg må du kontakte styret.

Boder

Vi har egne nøkler til 2 av bodrommene (den lille boden i 4 etg. og det store kjellerrommet). Det er ikke anledning til å oppvare gjenstander i bodrommenes fellesareal uten styrets tillatelse. Gjenstander som står der vil bli fjernet uten varsel og hvis mulig på eiers bekostning.

Parkering

Det er ikke lov til å parkere på sameiets område uten parkeringsoblat og på dertil merket område. Se skilting . Se "Parkering" for mer utførlig informasjon.

Fellesterasser

Terassen med inngang fra 5. etasje er borettslagets eget fellesareal.Terassen i 7. etasje er fellesareal i sameiet.Vi tillater ikke bruk av griller med trekull på terassene, heller ikke oppskyting av noe slags fyrverkeri.