Regler om utleie

Overlating av bruk

Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr.3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,

- andelseieren er en juridisk person,

- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,

- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett oppeller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Vedrørende midlertidig bruksoverlating

Midlertidig bruksoverlating, som for eksempel AirBnB, vil kunne godkjennes uten formel søknad om bruksoverlating via OBOS Eiendomsforvaltning. Dette under forutsetning av at styret blir informert om:

  • Navn og personopplysninger om leier, inkl. telefonnummer og epostadresse
  • Varighet av leieperioden
  • Andelseier bekrefter at han/hun står inne for at leier er kjent med og følger borettslagets husordensregler og vedtekter

Detaljer om det almene regelverket for korttidsutleie finner du her. Mer om borettslagets regler for varig og midlertidig bruksoverlating finner du i menyvalget 'Om oss' i sidemenyen. Last ned borettslagets vedtekter som er uthevet med blå skrift på den siden. Utleieregler finner du i paragraf 4. Spørsmål og søknad om utleie rettes til vår forretningsfører ved Kashmira Morjaria.

Vår Forretningsfører er: OBOS Eiendomsforvaltning AS, Pb 6668 St. Olavs Plass, 0129 Oslo. Besøksadresse: Hammersborg Torg 1. Kashmira Morjaria treffes på telefon: 22868345 eller E-post: Kashmira.Morjaria@obos.no