Viktige Telefonnumre

Listen finnes også som pdf. Heng den opp ved telefonen, på kjøleskapet eller annet sted der du lett finner den.

 

Brann og større ulykker – 110

Politi og redningssental - 112

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00

Tannlegevakten (Oslo) - 22 67 30 00

Mistet betalingskort - 08989

Netcom - 05050

Telenormobil - 09000

Narkotipstelefonen - 80 03 12 12

Problemer med bilen

    NAF - 810 00 505

    KNA - 800 31 660

    Viking – 800 32 900

    Falken veihjelp - 02222

Vann og avløp feilmelding – 23 43 79 00

Statens veivesen - 175

Politiets tipstelefon om sexuelle overgrep mot barn - 800 80 018

Andre tips til politiet – 22 66 90 50

Tips om barneporno – children@risk.online.no

Krisesenteret Oslo - 22 37 47 00

Krise og rådgivningstelefon for menn - 22 41 90 16

Krisesenteret for voldtatte og misshandlede kvinner - 69 15 17 17

Krise og nødtelefon for kvinner og barn - 70 12 50 07

Røde Kors infotelefon om tvangsekteskap - 815 55 201

Landsforeningen for voldsofre - 22 65 54 55

SUSS telefonen - 800 33 866

Barnevernsvakten - 69 30 26 20